perjantai 19. syyskuuta 2014

Kehittämiskokonaisuus

Järvi-Saimaan Palvelut Oy on käynnistänyt kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on tukea uuden organisaation rakentumista ja käynnistymistä, ottaa henkilöstö mukaan organisaation toimintojen ja palvelujen kehittämiseen, käynnistää uuden organisaatiokulttuurin rakentuminen, tukea osallistujakuntien kilpailukykyä kuntaorganisaatioiden rakenteellisessa uudistumisessa sekä tuoda strategista ajattelua koko henkilöstölle esimiesohjausta.

Hankkeella pyritään tuomaan uusia ratkaisuja kuntien rakenneuudistuspaineisiin sekä uusi malli kuntarajat ylittävään yhteistyöhön, johtajuuteen, avainhenkilöiden sitouttamiseen sekä yhteistyön viemiseen uudelle tasolle. Samalla luodaan uusi ja yhteinen palvelukulttuuri. Palvelukulttuurin luominen tapahtuu moniammatillisten palveluryhmien kautta.

Samalla etsitään uusia ratkaisuja alueelliseen yritysyhteistyöhön. Kehittämiskokonaisuus hahmottuu seuraavasti:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti