keskiviikko 14. lokakuuta 2015

Yritysyhteistö - Innovatiiviset hankinnatYritysyhteistyö - Innovatiiviset hankinnat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n sekä alueen yrittäjäjärjestöjen järjestämät yritysyhteistyö teemapajat ovat käynnistyneet. Ensimmäisen pajan teemana oli Innovatiiviset hankinnat. Illan tarkoituksena oli miettiä keinoja, joilla pystytään edistämään alueen elinvoimaa. Tavoitteena oli löytää keinoja, ja toimintamalleja, joilla hankintakäytännöt kaikkien kolmen kunnan alueella mahdollistavat hankintojen ja liiketoiminnan jäämisen entistä enemmän alueelle. Mikä on Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n rooli ja minkälaisia menetelmiä voidaan rakentaa, jotta tavoitteeseen päästään?

Hankintalaki mahdollistaa jo nykyään hyvin monipuoliset kilpailutustavat. Hankintalain muutos tulee jatkossa lisäämään mahdollisuuksia kilpailuttamisen hoitamiseen.Hankintaosaamisella, keskittymisellä ja huolellisella valmistelulla voimme vaikuttaa huomattavasti onnistumiseen. Sumplimiset ja ennalta sopimiset ovat jääneet oikeastaan kokonaan pois. Hyvät tarjoukset voittavat. Se on tietenkin yhteiskunnan etu. 

HILMA hankintakanavana on laajentunut. Siellä ilmoittavat nykyään myös muut kuin julksia hankintoja tekevät tahot. Pienistä yrityksistä moni on päättänyt olla hyödyntämättä HILMAA, koska kokevat sen isotöiseksi ja hankalaksi. 

Illan aikana todettiin, että on loistavaa, että tilaajat ja tarjoajat ovat samassa paikassa ja samalla ajatuksella. Se on se lähtökohta, josta keskustellaan. Katsotaan mitä on tulossa, miten voimme pohtia yhteistyömuotoja. 
  
Keskustelussa esille nousi muutama kärkiajatuksia:

 • Kilpailutuksen hoitaminen laatuun perustuen: Meillä on tämän verran rahaa hankintaan. Mitä pystytte sillä tekemään ja tarjoamaan? Yrittäjälle se on huomattavasti miellyttävämpää kuin se, että mietitään minkälaisen alennusprosentin annamme. Hinnalla kilpailuttaminen ei ole ollut ikinä pakollista, mutta tiukat ajat ovat ajaneet sitä kohden. Myös se, että ei osata tehdä muuta, kuin kilpailuttaa hinnalla. Vaikka kokonaistalous tulee huomattavan helposti. Kokonaistalouden kannalta järkevin. Ei pelkkä hinta.
 • Osto- ja hankintaosaamisen lisääminen. Miten saadaan koko alueelle enemmän osaamista. Laatuasioiden korostaminen.
 • Elintarvikehankinnoissakin voi kilpailuttaa muulla kuin hinnalla. Siinäkin kyse on osaamisesta. Tässä on mahdollisuutena laatia tuotteista palvelukokonaisuuksia, joissa yrittäjien kasaamat ”työyhteenliittymät” tuottavat kokonaisen palvelun. Ruokahankinnat esimerkiksi. Koulujen ruokahankinnat ruokakaappi-periaatteella. Kauden ruoat läheltä.
 • Minkä verran yrittäjät tekevät alueella yhdessä? Ei ainoastaan paikkakunnan, vaan koko alueen. Yrittäjäyhteistyötäkin.
 • Se edellyttää myös tarjouspyynnön laatijan ajatustavan muuttamista. Juuri tällaista keskustelua kaivataan.
 • Useamman yrityksen kannattaa ehdottomasti tehdä tarjouksia yhteistyössä muiden kanssa.
 • Bulk-tavarasta muokataankin palvelukokonaisuuksia. Se on mielenkiintoinen ajatus. Palvelukokonaisuuksien kannalta markkina-alue muuttuu helposti paljon isommaksi.

Keväällä 2016 pitäisi uusi hankintalaki olla käytössä. Samalla tulee kuluneeksi 10 vuotta edellisestä uudistuksesta. Lakiuudistuksen tavoitteena on

 • Julkisten varojen tehostaminen 
 • Yksinkertaistaminen 
 • Selkeyttäminen
 • Pk-yritysten mahdollisuuksien parantaminen

Tavoitteena on myös, että tarjoajat ovat samalla viivalla. Suuret toimijat katsovat myös, miten hankintamaailma kehittyy. Heitä kiinnostaa myös miten kunnat omien yrittäjien kanssa keskustelevat. Se on kääntöpuoli ja vaatii avoimuutta. 

Jos paikalliset yritykset ovat parhaita, todelliset kriteerit riittävät. Tämä pitää näyttää toteen. Hankkijan pitää osata ostaa sitä parasta. Uusilla ja vanhoilla kriteereillä paikalliset yritykset pystyvät olemaan parhaita.

Hankintalaki mahdollistaa myös pitkäkestoisten kumppanuuksien rakentamisen. Uutena mahdollisuutena on mukaan tulossa innovaatiokumppanuus. Tämä on täysin uusi tapa toimia, joten opettelua vielä vaaditaan. Käytännön hankintapyyntöjen kautta on mahdollista laatia polku, josta löytyy tarvittavat toimintatavat. Pystymme halutessamme luomaan yhdessä tämän toimintamallin. Innovaatiokumppanuuden avulla pystytään yhteistyössä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, sellaisia joita markkinoilta ei vielä löydy

Loppuvuoden aikana selvitetään kuntien hankintakäytännöt. Paljonko hankintoja on jäänyt alueelle, paljonko on mennyt ulkopuolelle. Tämän jälkeen käydään todellisen kilpailutuksen kautta läpi innovatiivisen hankinnan luomat mahdollisuudet. Näin saadaan todellista tietoa, eikä teoreettista harjoitusta. Syksyn aikana etsitään kaksi hankintaa jokaisesta kunnasta, joita tarkastellaan ja katsotaan mitä niiden kanssa voidaan tehdä yhdessä yrittäjien kanssa. 

Tulevaisuudessa kannattaa katsoa voiko hankintaosaaminen olla keskitettyä Näissä kunnissa se kannattaisi ehkä keskittää. Järvi-Saimaan Palvelut voisi tehdä sen. Osaamista voisi olla myös kuntien puolella. Vuoropuhelun kenttä ja sen järjestäjä voisi olla luontevasti Järvi-Saimaan Palvelut OY. 

Mitä paikallisen yrittäjän pitäisi tehdä, jotta hänen tuotteitaan saadaan esimerkiksi kouluille?

Kun Järvi-Saimaan Palvelut ostaa, ostetaankin palvelukokonaisuus yksittäisen tuotteen sijaan. Esim. marjojen sijaan ostetaan marjakaappi jonne yrittäjät hoitavat jatkuvasti marjoja. Nykyään toimittaminen kaatuu siihen, että niiden toimittaminen yksittäisissä tilauksissa on vaikeaa. Yrittäjien yhteistyössä voi jatkossa olla esimerkiksi ruokakaapin jatkuva täydentäminen. Kaikkiin kuntiin yhteisesti, jotta ostosysteemi uudistuu. 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy voisi organisoida sitä, miten kuvio toimii, ei ottaa sitä itselleen. 

Tästä on mahdollista luoda malli porras portaalta. Sellainen, jota muutkin voi käyttää. Konkreettisen hankinnan kautta.  

Illan esitykseen voit tutustua täällä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti