Linja 1 - Yhteinen työ ja yhdessä tekeminen

JUVA, 01.06.2015


Neljännen kerran vastuuvetäjinä toimi Eliisa Moilanen ja Tom Hagelberg Tamorasta. 
Aloitimme aamun peilaamalla aikaisempien kertojen tekemisiä.  Asiat eivät jäänet vain sanahelinäksi, vaan moni oli ottanut käyttöön menetelmiä. Omassa arjessaan ja työyhteisössään. Fokuksen kiinnittäminen ongelman ratkaisuun eikä itse ongelmaan jäi mieleen viime kerrasta. Asiat voi tehdä toisinkin. Aikaisemmin oltiin oltu laiskoja ottamaan tietotekniikkaa käyttöön. Järvi-Saimaan palvelut on mahdollistunut ison loikan avoimeen digitaaliseen maailmaan. Ensi kertaa olemme samalla viivalla nuorison kanssa. 


Reflektoinnin jälkeen mietimme yhdessä tekemistä ryhmässä. Tarkoituksenamme on ottaa seuraava askel Järvi-Saimaan Palveluiden kehittämisessä. Peilasimme yhteistyön ja yhteisön vaikutusta omaan työhön.Vanhainkodilla keittiöhenkilökunta on alkanut laulaa ja nyt meillä on laulava keittiöhenkilöstö. Seuraavana vuorossa on maakuntalaulut. Aika hienoa! Juuri tämän kaltaisista henkilön omista osaamisalueista syntyy Järvi-Saimaan Palveluiden tarjoama lisäarvo. Keittiöhenkilökunta on noussut suureksi hitiksi asiakkaiden keskuudessa. Rulo-ovien rämistessä auki eräskin seniori on käsi ojossa odottamassa että kuka henkilöstöstä on tänään vuorossa. Perehdyttäminen on tärkeä asia, ja joustavuus nousi esiin myös vahvasti kaikista ryhmistä. Koulun keittiö on ensimmäistä kertaa sisällytetty mukaan opetussuunnitelmaan. Hienoa yhdessä tekemisen meininkiä. Lapsen opin tiellä kaikki ihmiset ovat tärkeitä. Lapset voisivat jatkossa olla vaikkapa sisustamssa, maalaamassa, tekemässä asioita yhteisten tilojen hyväksi. Nyt luotamme enemmän toiseen ja tiedämme, että vaikka jokin asia jäisi kesken, niin tiedämme että se asia tulee hoidettua toisen toimesta. Ymmärrämme koko palveluketjun, jolloin tiedämme miten pienikin asia voi vaikuttaa koko palvelun tuottamiseen. Olemme päässeet pois omista tonteistamme. Emme ole niin lukkiutuneita omalle alueellemme. Uusi pesukone on nopeuttanut puolella tunnilla ja poistanut työvaiheita. Teknologia vaikuttaa työhön koko ajan enemmän ja enemmän. Meidän on pysyttävä tämän kehityksen mukana aktiivisina toimijoina. 


Jokainen meistä antoi palvelulupauksen:

Lupaan valmistautua urakkapalavereihin paremmin kuin 15min ennen sen alkamista. 

Lupaan olla auttavainen ja luotettava työtoveri ja toimia positiivisella asenteella muutosten keskellä työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden parhaaksi.

Minä lupaan ja vannon kannustaa ja kehua työkavereita kun yhdessä saamme jonkin homman onnistuneesti valmiiksi. Lupaan myös tukea ja kannustaa koko työyhteisöä tekemisissään.
Lupaan luottaa myös omaan osaamiseeni ja päätöksentekokykyyni erityisesti muuttuvissa tilanteissa. 

Lupaan auttaa ja huomioida työkavereita ennakoivasti, jotta saamme kunkin tilanteen ratkaistuksi. 

Lupaan olevani avoimempi ja kannustavampi työtovereita kohtaan.

Lupaan tuoda hauskuutta työpäiviin! Vaikka välillä ketuttaa…

Lupaan olla vieläkin järjestelmällisempi.

Yritämme löytää jokaisesta päivästä jotain positiivista. Keskitymme olennaiseen jos muistamme. 

Lupaan: Joustavuutta, oikeudenmukaisuutta, yhteistyökykyä, positiivisuutta ja iloisuutta. 

Lupaan koululaisille hyvää ja maittavaa ruokaa, miellyttävän ympäristön ruoailuun, sekä kannustaa ja kiittää työkavereitani heidän hyvästä työpanoksestaan.

Minä lupaan ennakkoluulottomammin suhtautua ”uusiin” työtapoihin (: ruoan valmistu), eli asiat voisi tehdä toisinkin.

Opiskelen tabletin ja sähköpostin käyttöä sujuvammaksi.

Lupaan olla innostunut työstäni ja arvostaa ja kehittää sitä. Lupaan myös olla hyvä työyhteisön jäsen ja työkaveri.

Minä Aija Lybeck lupaan tulevaisuudessa vielä enemmän huomioida kiitoksella työkavereita.

Lupaan antaa myönteitä palautetta ja toimia joustavasti sekä pysyä asioisa sovitussa aikataulussa.

Lupaan olla auttavainen ja luotettava työtoveri ja toimia positiivisella asenteella muutosten keskellä työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden parhaaksi.

RANTASALMI 11.5.2015

Linjan kolmanteen tapaamiseen Rantasalmelle oli löytänyt 21 hengen joukko. Tällä kertaa luennoitsijana oli positiiviseen psykologiaan keskittyvä Eeva "Essi" Jaakonmäki. Päivän teemana oli löytää omat vahvuudet ja miettiä, minkälaista asennetta tarvitaan muutoksen keskellä. Alla esmerkki tuotoksista:


Alkuun Essi kuitenkin pohjusti ihmisen aivojen toimintaa ja mieltymyksiä psykologian näkökulmasta. Ihminen on taipuvainen tekemään asioita tutulla ja totutulla tavalla, koska se on helppoa ja säästää energiaa ja vaivaa. Tämä on täysin järkevä yhtälö ihmisen jaksamisen kannalta, mutta joskus on myös hyvä haastaa itsensä pohtimaan asoihin uusia näkökulmia ja uusia ratkaisuja.


Aivojen totutun kaavamainen ajattelu voi myös johtaa ihmisten lokerointiin. Kun olet kerran päättänyt jonkun henkilön olevan tietynlainen, on siitä asenteesta erittäin vaikea päästä irti. Aivot jopa tietoisesti etsivät todisteita vahvistaakseen vanhoja malleja ja vanhaa lokerointia. Tästäkin syystä olisi todella tärkeää opetella laajentamaan omaa näkemystään, jotta ei lokeroisi ihmisiä tietyn muotin alle. Kaikki on omasta asenteesta kiinni. Aivot ovat täysin muokattavissamme. Jos haluamme muuttaa asennettamme, se kyllä onnistuu.

Kielteisen ja myönteisen asenteen ero on suuri. Myönteisellä asenteella varustettu henkilö on huomattavan paljon parempi näkemään ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Myönteinen asenne tutkitusti nopeuttaa vastoinkäymisistä selviämistä. Kaiken lisäksi myönteisen ilmapiirin työpaikalla työtyytyväisyys sekä työhön sitoutuminen ovat selkeästi korkeammalla tasolla. Myönteistä ajattelutapaa pystyy myös kehittämään. Ole tietoisesti avoin, kiitollinen, utelias ja ystävällinen. Näin saat myönteisen asennoitumisen tarttumaan myös muihin.Omia vahvuuksiaan kannattaa miettiä ja koittaa kehittää. Kukaan ei ole hyvä kaikessa, mutta kaikki ovat hyviä jossain. Kun jokainen tuo omat vahvuutensa yhteisöön tai organisaatioon, on kokonaisuus suurempi kuin yksilöidensä summa. Lopuksi jokainen sai vielä kirjoittaa pienelle kortille, mitä itse tuo Järvi-Saimaan Palelut Oy:n. Tässä hieno lopputulos:
RYHMÄN TYÖPAJA SULKAVALLA 9.3.2015

Kevät teki kovasti tuloaan, kun Linja 1 kokoontui työpajaansa Sulkavan kunnantalolla. Esimiehet olivat antaneet meille hyvät evästykset, joten käärimme hihat ja kävimme töihin. 

Otimme aluksi vauhtia yhteisistä tavoitteista:                                         Ja pohdimme asiakashyötyä:

   

Yhteistoimintakäytännöt

Esimiehet olivat antaneet meille tehtäväksi määritellä millainen voisi olla uuden ajan, täysin erilainen yhteistoimintakäytäntö. Eri ryhmien tuottamat näkemykset kiteytyivät hyvin yhden pienryhmän tuotokseen: 


 Keskustelussa ytimeen nousi vahvasti työnantajan + työntekijöiden + henkilöstöjärjestöjen / luottamusmiesten yhteistyö. Esimiesten suuntaan lähetimme toiveen, että uusien tablettien hyötykäytön hengessä yhteistoiminnasta, luottamusmiehistä ja työsuojelutoiminnasta olisi kiva saada tietoa tabletilla luettavaksi.

Yhteistoiminnan lomassa tulimme samalla myös pohtineeksi hyvän yhteistoiminnan esteitä ja yhteistyötä vähän yleisemminkin:


 Arvot pelisäännöiksi


Edellisen työpajan tulosten jatkoksi esimiehet olivat antaneet meille toiseksi tehtäväksi konkretisoida yrityksen arvoja huoneentauluiksi. Tässä tulokset:


Ja välitehtävänä edelleen jatketaan kuvien ottamista tableteilla ja niiden lisäämistä Linjan omaan Pinterestiin, joka löytyy osoitteesta: https://www.pinterest.com/jlinja1


ESIMIESTEN EVÄSTYKSET RYHMÄLLE 17.2.2015

 
EVÄSTYKSET RYHMÄLLE

1. Yhteiset tapahtumat ja yhdessä tekeminen

Yhtiöllä on kaksi yhteistä tapahtumaa vuodessa, jotka liittyy toiminnan yhdessä suunnitteluun. Kaksi yhdessä tekemisen päivää. Katsotaan miten mennyt vuosi meni ja suunnitellaan tulevaa. Mitä olemme saaneet aikaan, mitä on tulossa. 
 • Marraskuun viimeisellä viikolla
 • Kesäkuun ensimmäisellä viikolla
Esimiehet kannustavat yhdessä tekemiseen myös muina aikoina ja osallistuvat niihin itse mielellään.


2. Kehityskeskustelukulttuuri

Tavoitteena on siirtyä yksilökeskusteluista ryhmäkeskusteluihin, koska tämä on yhdessä tekemisen laji. Ryhmäkehityskeskusteluista on vähän kokemusta. Esimiehet pilotoivat kokeilua keskenään. Emme halua tiimikehityskeskustelua, joka korostaa organisaatiorakennetta, vaan kokeilisimme kehityskeskusteluja, joissa on ihmisiä eri paikkakunnilta. Kehityskeskusteluissa yhtiön kehittämisen teemoja ja yksilön kehittyminen. Teeman ympärillä olevat kehityskeskustelut.Max 2h keskustelut. Kaksi ihmistä puhuu tavoitteista ja sitoo strategiaan. Sen jälkeen mietitään mitä osaamista meillä on ja mitä pitää kehittää?
 • Miten kehitetään osaamista?
 • Miten olemme tässä entistä parempia?
 • Mitä koulutusta tarvitsemme?
Yhtiön linjaus on ryhmäkehityskeskustelut. Ensimmäisen teemana on yritysyhteistyö. Sen vetäjinä ovat Jukka Partanen, Pekka Lyytikäinen ja Simo Kaksonen. Osallistujina esimiehet. 

Toimintamallia kokeillaan ja kokemusten perusteella mallinnetaan, miten ryhmäkehityskeskustelut toimivat.Esimiestyöpajassa käydään läpi, miten ryhmäkehityskeskustelu vedetään. Sen pohjalta pidetään ryhmäkehityskeskustelupilotit seuraavilla teemoilla:

Ryhmäkehityskeskustelujen teemat
 • Suomen paras kouluruoka
 • Koukuttava liikuntaympäristö 
 • Kunnat asiakkaana


3. Uuden ajan esimiestyö on monipaikkaista ja monikanavaista

Työ on ajasta ja paikasta riippumatonta. Esimiestyö kuten muukin työ on monipaikkasta ja monikanavaista. Esimiestyössä se korostuu. Tässä yhdistelmässä läsnäolo on yhä enemmän läsnäoloa ilman fyysistä läsnäoloa. Esimies on työn mahdollistaja. Esimies tukee sitä, että alainen on myös itse aktiivinen ja on valmis kehittymään.


4. Arvoista pelisäännöiksi

Työ voisi edetä konkreettiseksi huoneentauluksi.

5. Yhteistoimintakäytännöt

Aitoa yhdessä tekemisen kulttuuria. Millainen voisi olla uuden ajan, täysin uudenlainen yhteistoimintakäytäntö? Päämäärä on se, että kuntatyötä ja tätä työtä tehdään tällä alueella kannattavasti jatkossakin. Yhteistoimintaelimen toiminta on tuettava hyviä askeleita vision suuntaan. 

Yhteistoimintaelimen tavoitteena ei olisi säilyttää lokeroita, vaan yhdessä tekemisen ryhmän tehtävänä olisi saada aikaan positiivisia kierteitä, jotka lisäävät asiakashyötyä, henkilöstöhyötyä ja tuottavuutta. He jakavat Hyvä askel! -merkkejä sellaisten asioiden perusteella, jotka vievät toimintaa strategian suuntaan asiakashyötyä ja henkilöstöhyötyä tuottaen.JUVA 27.1.2015

Linjan 1 työpajatyöskentely käynnistyi ti 27.1. aamupäivällä Juvalla. Kunnanviraston kolmannen kerroksen kokoushuoneessa oli tiivis tunnelma, kun kokoonnuimme yli 20 Järvi-Saimaan Palveluiden ihmisen voimin keskustelemaan hyvästä työyhteisöstä ja laatimaan sille pelisääntöjä Kirsi Parviaisen ja Jaakko Hokkasen ohjauksessa.

Uutuuttaan kiiltävät tabletit oli otettu mukaan ja niitä myös työpajan aikana käytettiin ahkerasti. Heti aluksi Kirsi laittoi porukan porisemaan pienryhmissä ja miettimään, millainen on hyvä työyhteisö Järvi-Saimaan Palveluissa. Keskustelun lopputulos koottiin pitkälle, vai pitäisikö sanoa leveälle paperille.


Keskeisiksi teemoiksi nousi mm. seuraavia:
 •  hyvä tiedonkulku joka suuntaan – työntekijät keskenään, esimiehet ja työntekijät, asiakkaiden kanssa jne. Myös sähköisesti koko henkilöstölle asti eli uudet välineet käyttöön. Ehdotettiin muodostettavaksi jakelulista henkilosto@jarvisaimaanpalvelut.fi, jolla posti lähtisi helposti koko henkilöstölle. Ihan kaikille ei vielä ole sähköpostiosoitteita, joten ne on hoidettava Matin kautta pikimmiten kuntoon! Puhelinnumeroillekin olisi käyttöä!
 • tasapuolinen esimiestyö, johon liittyy esim. kokemus tasapuolisesta läsnäolosta ja työtehtävien jaosta
 • työaika, työn mitoitus ja työvälineiden kunto ja hyödyntäminen, myös sijaisten käyttö tarvittaessa
 • henkilökohtainen keskusteluyhteys sekä esimiehen että työkavereiden kanssa on tärkeä. Se mahdollistaa myös aktiivisen palautteen annon ja vastaanoton. Myös kehityskeskustelut nostettiin esille.
 • toisen työn kunnioitus ja arvostus – sitä tukee mm. työkierto, jossa pääsee tutustumaan toisen työtehtäviin.
 • virkistystoiminta vapaa-aikana – vapaamuotoista yhdessä tekemistä, on se sitten pilkkimistä, saunomista tai syömistä. Kuka tahansa voi olla aktiivinen tällaisen toiminnan organisoinnissa.
 • perehdyttäminen niin uusien työntekijöiden sisäänajona kuin konkareiden osaamisen ylläpitonakin, jotta esim. uusia työvälineitä voidaan hyödyntää
 •           ennen kaikkea tarvitaan joustavaa asennetta, aktiivista ongelmanratkaisua ja huumoria!
 • asiakkaiden on voitava luottaa meidän palvelumme laatuun.
Seuraavaksi otettiin työn alle yhtiön arvot, jotka kertovat siitä mitkä asiat meille ovat tärkeitä, kun takaamme hyvinvointia alueelle ja asukkaille.

Arvot jäävät helposti hienoiksi sanoiksi ja korulauseiksi. Jotta näin ei kävisi Järvi-Saimaan Palveluissa, laadimme arvojen pohjalta konkreettisia pelisääntöjä.

Millaisia ohjeita noudattamalla edistämme luottamuksen, avoimuuden ja menestyksen toteutumista? Ja toisin päin (vähän huumorimielessäkin) millaisten ohjeiden noudattaminen, johtaa vääjäämättä meille tärkeiden asioiden tuhoutumiseen?

Tämän työn tuloksia on koottu tämän palvelulinjan omalle Pinterest-sivulle, joka löytyy osoitteesta https://www.pinterest.com/jlinja1.

Lopuksi harjoittelimme vielä Pinterestin käyttöönottoa, sillä tulihan tästä työpajastakin vaikka kuinka monta kotitehtävää, jotka kaikki pitää dokumentoida sinne Pinterestiin. Kyllä on taas hyötyä tableteista! Jaakko lupasi onneksi tehdä ”rautalankaohjeet”, miten niitä kuvia sinne Pinterestiin oikein laitetaan eli ”pinnataan”. Ainiin, ne tehtävät:
 1. Ota kuva tilanteesta, jossa annat tai saat palautetta, tai tunnistat vastaavan tilanteen työkavereiden kohdalla. Laita kuva ko. tauluun Pinterestissä. Tämä seuraavaan kertaan mennessä.
 2. Huolehdi, että pääset edes pienimuotoisessa työkierrossa omien työtehtäviesi / oman työympäristösi ulkopuolella. Tämä viimeiseen kertaan eli 1.6. mennessä. Laita tästäkin dokumentointikuva Pinterestiin ko. tauluun.
 3. Kaikille arvoille on tehty omat taulut Pinterestiin.  Ottakaa kuvia siitä, miten arvot ja niiden pohjalta laaditut pelisäännöt näkyvät arjessa. Ja laittakaa kuvat ko. tauluihin Pinterestissä.
Työpajojen pituus 3 tuntia. Klo 9-12.

1. työpaja - 27.1. Juva
2. työpaja - 9.3. Sulkava
3. työpaja - 11.5. Rantasalmi
4. työpaja - 1.6. Juva

2 kommenttia: