Linja 4 - Projektikulttuuri yli organisaatiorajojen


Työpajojen pituus 3 tuntia. Klo 13-16.

4. työpaja 2.6. Juva

Neljännen kerran vastuuvetäjinä olivat Eliisa Moilanen ja Tom Hagelberg Tamorasta. 

Neljännen linjan katsanto on sidosryhmissä. Kävimme aluksi niitä läpi. Kuka on kenenkin kanssa tekemisissä. Listasta tuli pitkä. Sellaista ei pystymetsäajattelija heti ymmärräkään. Kasasimme tärkeimmät sidosrymät isommiksi kokonaisuuksiksi, joista kehitettäviksi kokonaisuuksiksi nousi tavarantoimittajat, lähiruuantoimittajat ja koneenkorjaajat. Jakauduimme sekaryhmiin. Tämän jälkeen mietimme kehittäjän mielellä yhtiön toimintaa ulospäin ajateltuna kahdessa ryhmässä.Tavarantoimittajat- ryhmä: 

Mietimme kuinka parantaa suhteita tavarantoimittajiin ja kuinka saada pienempiä, pakallisia toimijoita mukaan toimittamaan ruokaa. Voisiko meistä olla hyötyä potentiaalisiin toimittajiin? Eihän sen aina tarvitse mennä niin että meihin ollaan yhteydessä. Kuinka voisimme tukea paikallisia tomijoita? Voisiko heihin päin olla digitaalisen ajan mukaisesti yhteydessä lyhyeläkin ajalla, jotta tarpeen tullen tarvittava tavara saadaan toimitettua nopeasti perille? 
Näkyvyyteen tarvitaan panostusta. Meidän on näyttävä ulospäin keitä me olemme. Asiaa viedään eteenpäin ja ratakaisuja on jo tilausmielessäkin tehty. Sulkavan Soutuihin on Järvi-Saimaan Palveluista saatava ehdottomasti ryhmä. Yhtenä asiana nousi esiin myös vapaaehtoistoiminta vanhuspalveluissa. Kynnystä tulla vanhusten luo on madallettava. Pienen kynnyksen tehtäviä olisi tarjottava kelle vain ja mahdollisen vieraan osaaminen otetaan huomioon. Kuinka viestimme eri käyttäjäryhmille sen että ovat tervetulleita?


Koneenkorjaajat: 

Sähkökatkoja tulee ja ne ovat ongelmia. Ruuan olisi syytä valmistua ajallaan ja se on myös saatava lämpimänä ihmisten nautittavaksi. Nyt uudella puolella ei ole toimivaa generaattoria. Varavirtaa joudutaan viemään sähköroikilla toisesta rakennuksesta jossa on generaattori. Tarve tuli nyt esiin ja asia tutkitaan tilanteen korjaamiseksi. Astianpesukone on uusi.  Kylmiö on ikivanha ja sitä pitää huoltaa usein. Säännöllistä huoltoa ja puhdistusta vaativat toimet olisi hoidettava jatkossa säännöllisesti. Ryhmämme kehitteli tähän omavalvontalistan kylmiön viereen. Nyt tilannetta on helppo seurata ja seuraavat kerrat on sovittu tällöin jo etukäteen. 

Lähiruokaryhmä: 

Lähestyimme asiaa ruokaympyräajatuksen kautta. Panostamme paikallisten tuottajien mukaantuloon, kunhan jalostus on tiettyyn asti tehtyä. Se ei saa olla pullonkaula. Pakkauskokojen on myös oltava tarkootuksenmukaisia. Valikoimia olisi laajennettava. Ei aina, koko ajan, justiinsa sitä. Tuotteet voi olla sesonkituotteita. Villiruoka tarvitsee koulutusta sekä yritykselle että mahdollisille tuottajille. Emme halua luonnollisesti myrkyttää ketään. Hallituksen on osattava kilpailuttaa oikealla tavalla tuotteita, jottei synny hölmöjä sopimusteknisiä asioita. Kilpailutuksessa halutaan tukea pientuottajia niin, että he pystyisivät muodostamaan keskenään toimittajaryppäitä jotka näkyvät Järvi-Saimaan palveluille useampana tomittajaryppäänä. Työnkierrossa halutaan huomioida toisen paikkaamista niin, että eri paikkojen ihmiset saavat tutustumisen kautta tukihenkilöitä, jotka osaavat paikata toista tarpeen tullen. Tämä toisi myös omaan työhön vaihtuvuutta. 
Jatkoideointia: Ensi syksynä mietitään työn kuvaa ja tehtävänkiertoa paremmin ensi syksynä niin että oman alan sisällä eri paikat ja käytänteet tulevat tutuiksi mahdollisimman monelle. Simon autoon pitää saada JSP- painatus. Mietimme oman JSP- rapin tekemistä. Viralliset ovikyltit tarvitaan eri paikkoihin. Kun asiat tehdään näkyviksi, niin silloin asiat jäävät mieleen. Mainostuotteita yhteistyökumppaneille. Yhtenä ideana on Järvi-Saimaan palveluiden autojen kojelautojen boblehead- figuurit. Eli nämä amerikkalaisista elokuvista tutu heiluvapäiset hahmot. Kuinka hienoa olisi saada Jukasta ja Pekasta sellaiset!!! Paikallisilla messuilla pitäisi myös näkyä. Näkyvyyttä lisätäänkin jo tapahtumissa.Asiakkaille olisi saatava joulukortit, elävää musiikkia lounaalle, ja koululaiset laulamaan vanhusten kanssa. 


Ai niin se RAP! Sille on jo alkuriimi:  "Unohda jo se JVG, seuraavaksi tulee JSP!"


Kun me tehdään, niin me tehdään kunnolla! Ei mitään pönötystä! Pysäytyskuva työnimellä "Wilhelm Tell". 


3. työpaja 21.5. Rantasalmi

Linja 4 kokoontui yhteen nyt kolmatta kertaa, tällä kertaa Rantasalmelle. Aikaisemmilla kerroilla työpajan vetäjinä olivat olleet Jaana ja Ville, mutta Rantasalmella vetäjinä olivat Johanna Nevala ja Jaakko Hokkanen.

Päivän ajatuksena oli löytää keinoja oman työnsä kehittämiseen. Missä asioissa olisi parantamisen varaa ja minkälaisiin asioihin voisi itse vaikuttaa. Paikalle oli kokoontunut suht pieni joukko, joten jokaisen kanssa kerettiin käydä läpi oma yksilöllinen tilanteensa.
Oman työn kehittämisen edellytys on, että on kiinnostunut omasta työstään. Kehittäjä on kokoajan riittämätön työtään kohtaan, mutta kehittäjänä pitää myös olla valmis kohtaamaan epäonnistumisia. Aina kaikki kehittämiset eivät johda parempaan lopputulokseen. Kehittäjän pitää laittaa itsensä peliin.

Kaikessa työn tekemisessä pitää aina olla jokin merkitys. Mitään työtä ei kannata tehdä. jollei se aidosti edistä tilannetta. Työntekijälle on tärkeää tuntea oma työnsä merkitykselliseksi. Mitä se merkitsee itselle ja mitä se merkitsee muille?
Mitä työssään sitten voi kehittää? Jokainen pystyy ottamaan kantaa omiin työntekemisen tapoihin ja jos niistä löytyisi jotain parannettavan varaa. Esimerkiksi eläkkeelle jäävän tilalle palkattavan nuoremman sukupolven edustajan ei välttämättä tarvitse tehdä töitä samalla tavalla kuin edeltäjänsä pelkästään sen takia, että näin ne on tehty aikaisemminkin. Aina kannattaa pohtia eikö tätäkin työtä voisi tehdä jollain tavalla tehokkaammin. Ennen kaikkea on uskottava itseesnä, että pystyy kehittämään työtään.
Toinen tapa, jolla omaan työhönsä pystyy hyvin vaikuttamaan, on panostaa kanssatyöntekijöiden hyvinvointiin. Vuorovaikutuksella ihmisten kanssa, joiden kanssa teet töitä, on suuri vaikutus työntekemisen tehokkuuteen. Terve työyhteisö toimii huomattavan paljon sujuvammin kuin saastunut työyhteisö. Työn kehittämisen kannalta on tärkeää herättää luottamusta työyhteisön sisällä.

2. työpaja 7.4. Sulkava
Me teemme Järvi-Saimaan Palveluista halutuimman yhteistyökumppanin.

7.4. Sulkavalla

Suomen parasta kouluruokaa


Me tarjoamme Suomen parasta kouluruokaa. Siitä saa tulla nauttimaan  kuka hyvänsä. 4 eurolla kouluruokaa kaikille klo 12-13. Vanhukset, kyläläiset, matkailijat... Siitä tulee matkailukohde.

Kanala koulun pihalle. Kanat syövät kaikki jätteet. Ja munivat vielä muniakin!Työssä innostus ja tuottavuus kohtaavat, se tapahtuu rikastamalla työtä.

Huomasimme, että meillä on ihan salaa Sisustavia Siivoojia ja Elämyskokkeja. Siitä se meidän uskomaton lisäarvo syntyy. Aiomme tehdä tämän homman nyt julkisesti. Rikastutetaan omaa työtä. Tehdään sitä mielekkäästi uudella tavalla.1. työpaja 6.3. Juva

Nykyisessä maailmassa organisaatiot muuttuvat ameeboiksi, joiden sisällä on attraktiivisia soluja. Ne kehittyy ja kehittävät niin, että ne vetävät positiivisia virtauksia puoleensa. Meidän tavoite on olla halutuin yhteystyökumppani. Päämääränä on tehdä Järvi-Saimaan Palveluista halutuimman yhteistyökumppanin. Blogista pystyt lukemaan mitä Järvi-Saimaan Palveluissa tapahtuu. 

Järvi-Saimaan Palveluilla on kolme arvoa:
1. Luottamus
2. Avoimuus
3. Menestys

Kenelle haluamme olla paras yhteistyökumppani?

Kunnat: Juva, Rantasalmi, Sulkava. Muut kunnat ja kuntayhtymät. 
Koulut.
Asumispalveluyksiköt. 
Palvelu- ja tavaratoimittajat
Poliisi ja muu valtionhallinto
Rahoittajat ja kehittämiskumppanit

Kumppanit haluaa olla osana mielenkiintoista tarinaa. Meidän on tehtävä tarinat näkyviksi. Meidän on tuotettava hyötyä ja iloa asiakkaille ja kumppaneille. Meidän on oltava poikkeuksellisen hyvä yhteistyökumppani. Haluamme, että asiakkaamme ja kumppanimme menestyvät.


RAHOITTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Imago. "Metelin pitäminen " itsestämme. Meidän on oltava näkyviä niin, että ihmiset tietävät keitä olemme. Positiivisen viestin levittäminen. Yhtiöittämisen kautta raja-aitojen rikkominen. Olemme kehittyvä organisaatio.

Yritysyhteistyö mahdollistaa kehittämisen laajemmin -> Uudet työpaikat.KOULUT

 • Suomen paras kouluruokailu. Ruokailu asiakaslähtöiseksi. 
 • Koulun ruokapalvelua laajennettava koskemaan muita kuin koululaisia. Kokeiluna käyttöön välittömästi. 
 • Lähiruoka - kaikki mitä voidaan ostaa läheltä, ostetaan läheltä.
 • Oppilaat mukana MIKÄ TEKEE MEISTÄ HALUTUIMMAN YHTEISTYÖKUMPPANIN?
 • Maine
 • Ammattitaito
 • Luotettavuus
 • Lähipalvelu -> nopea saatavuus -> kaikki lähellä
 • Olemme ajan hermolla
 • Laatumenetelmät- ja välineet


ASUMISPALVELUYKSIKÖT
 • Osaava henkilökunta
 • Luotettavuus
 • Ammattitaito
 • Asumisympäristö viihtyisä ja siisti
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti