Linja 5 - Työn teon tuulella


Työpajojen pituus 3 tuntia. Klo 9-12.


4. työpaja 3.6. Juva

Neljännen kerran vastuuvetäjinä olivat Eliisa Moilanen ja Tom Hagelberg Tamorasta. 


Päivä alkoi liikunnaisella valokuvaussuoritteella. Unihiekat oli ravisteltava silmistä ja veri saatava kiertämään. Vaikka vettä pärski jonkun verran taivaalta, niin se ei meitä haitannut. Työteho nousi heti muutaman minuutin liikunnalla. 
Jakauduimme harrastus- ja kiinnostusaluiden mukaan ryhmiin. Monen eri ryhmänkin kautta on noussut esiin harrastusten merkitys ja sen sitoutuminen oman osaamisen kehittämiseen. Näiden avulla lisätään työnteon tuulta, tuodaan vaihtuvuutta omaan työhön, päätöksentekoon rohkeutta ja lopulta hyvinvointia alueelle ja asukkaille, Järvi-Saimaan Palveluiden strategian mukaisesti. Jakauduimme ryhmiin ja peilasimme omien vapaa-ajan innostustemme kautta työnteon tuulen löytymiseen 

Reissaajat: Vuodenaika rytmittää joillain työtä hyvin. Siitä syntyy myös vaihtuvuutta työhön. Työnteon tuuli löytyy ehkä parhaiten työkavereista. Matkustaminenhan on myös benchmarkkausta, eli tutustumista siihen miten toisaalla tehdään asioita. Liikkujat/tanssijat: Leidit lavalla esittivät ohjelmanumeronsa. Uimahallipivinä käymme juvalla siivoamassa ja uimassa. Liikunta auttaa jaksamaan ja kiva tietysti harrastaa myös työkavereiden kanssa. Asiakas saa ehdottomasti parempaa palvelua kun me jaksamme paremmin. Tyytyväiset asiakkaat ovat tärkeitä. Teemme heidän eteensä koko ajan töitä. Työkaverit ja hyvä esimies ovat tärkeitä. Sellainen esimies joka antaa kiitosta ja palautetta tarpeen mukaan. Hyvä esimies on tarvittaessa myös jämäkkä. 
Mummoilijat: Meille tärkeää on säännöllinen rytmi ja lapset. Työ pitää elämän hyvässä rytmissä. Työttömällä kaikki päivät ovat samanlaisia. Myös vapaa-aika tuntuu tällöin merkityksellisemmältä. Sellainen lapsen into ja ilo jonka vapaa-ajalla kohdataan, se kantaa myös työelämässä. Kukkarouvat: Aurinko ja valo tärkeitä energianlähteitä. Musta multa ja vesi ovat kukkien ravinnetta. Minäkin tarvitsen joka päivä drinkkiä työssäni. Kukat ovat kauniita ja ne antavat energiaa. Työn ravinteet ja vesi on hymyilevä aamutervehdys työkaverilta. Vaikka tänään ei ollut hyvä ilma, niin iloinen aamutervehdys antoi voimaa heti alkuun. Kukkien värit ovat kauniita ja erilaisia. Se sama vaihtuvuus näkyy työssämme. On toisenlaisia paikkoja joissa on toisenlainen värimaailma ja tunnelma, työtavat. Vaihtuvuus energisöi. Eräilijät: Hyvät työvälineet ja hyvät työkaverit. Itseonnistumisen ilo erityisesti jos on keksinyt uusia työtapoja. Uudet laitteet auttavat. Mutta kaiken taustalla on se että me itse tykkäämme omasta työstämme. Vaikka olemme ryhmä, niin pidämme myös omasta vapaudestamme. Kaiken taustalla on kuitenkin hyvät työkaverit ja asiakkaat. Kukaan ei saa sulkeutua huonoon oloonsa. Asiat täytyy tuoda esiin ja niistä keskustellaan yhdessä. Kaikki voivat kouluttautua lisää. Järvi-Saimaan Palvelut tukee kaikkia tässä. Joka päivä opitaan uusia asioita. 
Seuraavaksi lähdimme miettimään yhteisiä ohjenuoria, joiden takana me kaikki voimme seistä ja jotka auttavat meitä kaikkia pysymään työnteon tuulella.


Johannan kokoama runo 2. työpajan sanomisista

Onhan se kivaa,
kun saa tehdä töitä täällä missä asuu,
kun saa asua sillä paikkakunnalla missä saa tehdä töitä
se on onni

työkaverit ovat tärkeitä
meillä on sama henki
kulttuuri
erilaisuus on meillä hyväksytty

vaan jos päivittäiset työkaverit puuttuvat,
ovat fyysisesti etäällä
jos pienessä työporukassa kaikilla on omat kuviot

opettelen vasta kaikkea,
paljon on sellaista
että miettii,
osaako sen
riittääkö se

mikä riittää minulle?

jos osaisin selittää muille sen, mitä teen,
riittäisikö se?

puhdas kattila,
odottamassa,
korvapuusti
siivotussa luokkahuoneessa
kaikki on valmista

riittäisikö se?

puhdasta ja viihtyisää tulla seuraavan kerran
ruoka uunissa
siisti tiskipöytä
luokka ja oppilaat
oppilaat siistissä luokassa

riittääkö se
että saisi pääsiäisliinat
laitettua valmiiksi,
vähän ennen kun lähtee

onhan sitä stressiäkin
tämä tiukka aikataulu,
kiire tuppaa stressaamaan

olet hyvä siivoomaan
hän sanoi

puhtaat jäljet
siivottu tila
onnistuneesti loihdittu
kyllä!
tiedän kyllä,
mikä tekee
tyytyväiseksi asiakkaat

joskus sitä saa kiitosta
näkee työnsä jäljen

palaute ruoasta tulee suoraan,
suurin osa asiakkaista on tyytyväisiä

tykkään työstäni
työ on positiivinen asia

ei tämä kaikki
tieto, rutiini, työ
tule itsestään
rutiini on tarpeellinen
asiakas kiittää
työn jäljestä

moppi luistaa taas hyvin
saan syötettyä ne pienet ihmiset
on oppilaat ympärillä, työkaverit
kiireessäkin
siistiksi seuraavaan kertaan
kyllä ne saa tehtyä

kun on tuttu ja turvallinen työpaikka
aina sitä yrittää tehdä parhaansa,
haluaa, että työssä on viihtyisää
että ainaisessa kiireessäkin ennättää hengähtää

meidät pitäisi saada verkostoitumaan
liikkumaan näistä omista kohdista,
miten me voitaisiin tehdä enemmän yhdessä

kun on useissa paikoissa kunnalla töissä,
onnistuminen on sujuvaa liikkumista,
sitä, että tulee eri ihmisten kanssa toimeen
osaa laajentaa sitä omaa näköalaa
kielen käyttöäkin

on saatu tämä kukka kukkimaan,
kasvutarinan alkuun

siitä, mitä kukakin tekee, muodostuu iso kone,
meidän on hyvä tietää, miten se toimii
mitä kaikkea muut tekevät
ja mihin oma systeemi kuuluu

rutiineistakin pääsee ulos,
jos näkee mitä muut tekevät
saa omaan työhön uudenlaisen katseen

haluaako sitä sitoutua tähän omaan työhön?
uskoa tähän meidän toimintaan? Tähän organisaatioon?
oman työn jälki ja laatu luo uskoa työhön

samassa veneessä me olemme
on tärkeää, että pystytään vaihtamaan kokemuksia
miten eri kunnissa tehdään

3. työpaja 15.4. Rantasalmi

Kun aamun kuulumiset oli käyty läpi, Johanna kertoi lähes runollisen kertomuksen teidän omista sanomisista viime kerralta. Se pohjusti erinomaisesti tulevan aamun keskustelua. Kyseinen runo on kokonaisuudessaan ylempänä.


Tämän aamun keskustelu keskittyi suurilta osin työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Kävimme läpi, mitä työhyvinvointi konkreettisesti on ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Näitä asioita pidämme tärkeänä ja haluamme niitä lisää:

 • työkaverit
 • arvostaminen, arvostus, samanarvoisia työntekijöitä
 • esimiehen arvostus
 • kohtaaminen
 • kiitoksen antaminen
 • palaute, kaikki rakentavakin sekä kiitospalaute työkavereilta ja esimiehiltä
 • kiitos,vaan ei teeskentely
 • puhuttaisiin toisillemme
 • tervehtiminen
 • lisättäisiin tiedonkulkua
 • tiedonkulun tasa-arvoisuus
 • erilaisten tapojen hyväksyminen
 • uudet näkökulmat
 • hengittäminen
 • työkaluston asianmukaisuus
 • työn suunnittelu
 • kohtuullinen melutaso
 • raha


 • Moniin näihinkin tekijöihin pystyy itse vaikuttamaan ja näin edesauttamaan sekä omaa että muiden työhyvinvointia. Otimme myös selvää minkälaista työhyvinvointi oli 80- ja 90-luvuilta aina nykypäivään ja kuinka se on muuttunut. Suurin osa oli sitä mieltä, että ennen työntekijöitä oli enemmän ja työ rennompaa, mutta että hierarkian rooli oli suurempi.

  Työhyvinvointi on hyvin omakohtainen kokemus. Kukaan ulkopuolinen ei pysty sanomaan, mikä edistää juuri oman työyhteisön työhyvinvointia. Ratkaisu pitää löytää työyhteisön kesken.

  Vielä aamupäivän lopuksi päädyimme viiden kohdan listaan, kuinka juuri teidän omaa työyhtesöä saadaan kehitettyä. Nämä ovat asioita, jotka te näette tärkeinä työyhteisönne kehittämistehtävinä: 1) Palautteen antaminen, 2) Tiedonkulku a) sähköinen b) kasvokkain tapahtuva, 3) Työvälineiden / -koneiden päivittäminen, 4) Käytäntö siihen, miten toimitaan konfliktitilanteissa, 5) Silmien ummistamistauko.


  2. työpaja 11.3. Sulkava

  Toisen työpajan aikana kävimme Johannan johdolla läpi minkälaisia onnistumisen kokemuksia itse kukin on työssään kokenut. Moni koki tärkeimmäksi onnistumiseksi sen kun työpäivän jälkeen kaikki työt on tehty onnistuneesti ja on valmis lähtemään kotiin. Pelkästään jo tuosta syntyvä hyvänolon tunne auttaa jaksamaan seuraavaan työpäivään. Myös uusi työtehtävä voi antaa paljonkin onnistumisen kokemuksia, kun ei vielä oikein itsekkään tiedä kuinka ne työt tulee onnistumaan.


  Lisäksi Sulkavalla menimme pienryhmiin pohtimaan minkälaisia skenaarioita saisimme aikaan kun meitä kohtaisi jokaisen arkea mullistava tapahtuma. Jokaisen ryhmän tuli miettiä näytksiä, kuinka näytelmä etenisi. Miten alkuun se vaikuttaisi ja kuinka siitä sitten toivuttaisiin. Useampi ryhmä lähti miettimään tilannetta, jossa sähköt ovat poikki pidemmän aikaan. Mitä jos tiskikone ei toimisikaan? Kuinka valaistus hoidetaan? Tällöin normaali työpäivä ei kerta kaikkiaan onnistuisi.


  1. työpaja 9.3. Juva 


  Starttipäivässä tuli ilmi, että haluatte tietää enemmän yhtiöstä. Halusitte tietää enemmän johdosta ja muista työntekijöistä. Tablettien avulla päästään tiedon lähteelle – kaikille on sama tieto saman aikaisesti näkyville. 


  Organisaation on tarkoitus heijastaa avoimuutta, menestystä ja luottamusta.

  Linja 5 keskittyy yksilön kehittymiseen. Kaikissa linjoissa on neljä työpajaa. Millaista työtä haluan tehdä? Miten työ ja minä kehitymme organisaation tavoitteiden mukaisesti?

  Tavoitteena on löytää työn teon tuuli. 


  Kun onnistumisen ilo tulee nopeasti, korjautuu työn jälki myös nopeasti.

  Mitä kiire on?

  Kiire on pitkälti asenne. Kiire on paha, jos töitä on niin paljon, että joudut tekemään niitä huonosti. Et ennätä nauttimaan siitä. Meidän on pystyttävä nauttimaan työstä ja onnistumisista. Pysähtyä onnistumisien kohdalla. 

  Hyvä askel

  Henkilöstö yleensä, jos saa käyttää omaa osaamistaan, ovat tyytyväisiä. Jos he saavat käyttää omaa luovuuttaan ja ammattitaitoaan. Työssä onnistumiset, ammattilaisuus, vapaus valita ja osallisuus rakentavat hyvää työyhteisöä. Työhön on löydettävä onnistumisen kokemuksia. 
  Mitä onnistumisen iloja olet kokenut? Kuvaa onnistumisia, ota valokuvia! Muuta kotitehtävää ei ole, kuin kuvata onnistumisia. Liitä niitä Pinterestiin.

  Etsimme työn tekemisen hyviä puolia. Ensi kerralla vahvistamme niitä. Tarkoitus on löytää omassa työssään olevia hyviä asioita. Teidän tehtävänä on miettiä mikä tekee työstä mielekästä ja hyvää ja vahvistaa niitä asioita. 

  Nimikkeiden tulisi olla sellaisia, että ne antavat kuvan, mitä ihminen tekee. Myös sellaisia, että ne ovat asiakkaille oikeita.

  Ryhmätyöt:

  10 nimikettä kiinteistönhoitajalle  Elämyksellinen ruoka

  Elämyksellistä ruokaa, joka sopii kaikille. On monipuolista ja terveellistä, sosiaalinen hetki vanhuksille. Vanhuksille tärkeää näkeä esimerkiksi päiväkotilapsia. Yli rajojen samassa pöydässä ruokailu. Elämyksellisen ruokailuhetken järjestäminen. YHTEISET RUOKAILUT.

  Malliruokailu-kokeilu.  Siivous ja sisustussuunnittelija

  Siivous ja sisustus. Viihtyisä ympäristö. Viherkasvit yms.
  Ympäristön viihtyisyyden ympärillä työskennellään jatkuvasti. 
  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti